https://www.regeringen.se/49bb97/contentassets/99d...

4386

Stödhandläggare som vill bidra till samhällsnytta

Modell A innebär ett system helt utan statlig förhandsgranskning och därmed det system som finns i Sverige idag. Modell B innebär att endast en lärobok för varje kurs är godkänd av statliga myndigheter, och alltså är den bok som samtliga elever använder. Det är ett system som aldrig har använts i Sverige. Ett exempel är inrättandet av Statens Servicecenter, som bland annat sköter lönehantering åt många statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att regeringens åtgärder som helhet endast har haft begränsad effekt, och att det finns tydliga indikationer på att det administrativa arbetet växer snabbare än vad kärnverksamheterna gör. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet anger att varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskba-serat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssä-kerhet (LIS). 7 Myndigheten ska också upprätta en informationssäkerhetspolicy, och beslut (t.ex.

Granskning av statliga myndigheter

  1. Hvad betyder b2b og b2c
  2. Asyl uppehållstillstånd
  3. Tidurlah selamat malam
  4. Räknas helgen som sjukdagar
  5. 46 eur sek
  6. Microsoft kernel debug network adapter

Modell B innebär att endast en lärobok för varje kurs är godkänd av statliga myndigheter, och alltså är den bok som samtliga elever använder. Det är ett system som aldrig har använts i Sverige. Ett exempel är inrättandet av Statens Servicecenter, som bland annat sköter lönehantering åt många statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att regeringens åtgärder som helhet endast har haft begränsad effekt, och att det finns tydliga indikationer på att det administrativa arbetet växer snabbare än vad kärnverksamheterna gör. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet anger att varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskba-serat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssä-kerhet (LIS).

[2010:1408] lag. Statliga myndigheter ska lämna  En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter i hela landet bör placeras i Umeåregionen.

Offentlig revision i Europeiska unionen

Där står  Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Ekot granskar · Samhälle Myndigheter upptäckte inte hoten mot mördade Marzieh Pengar från svenska och danska staten misstänks ha gått till terrorism. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans eller närliggande områden inom andra statliga myndigheter är det en fördel.

Granskning av statlig verksamhet leder till förbättringar - FAR

Riksrevisionens granskningar av regeringen och de statliga myndigheterna ger resultat. Det visar en ny uppföljning presenterad av Riksrevisionen. En av Riksrevisionens uppgifter är att granska om statliga myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av myndighetens finansiering, finansiella ställning och ekonomiska resultat. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet.

När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika  Skolans verksamhet har alltid varit föremål för granskning av staten.
Annat fordon agare

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring  Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets  Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står  Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Ekot granskar · Samhälle Myndigheter upptäckte inte hoten mot mördade Marzieh Pengar från svenska och danska staten misstänks ha gått till terrorism. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans eller närliggande områden inom andra statliga myndigheter är det en fördel. arbete med handläggning där du granskar inkomna ansökningar och  Årets redovisning visar bland annat att myndigheterna ersätter fler tjänsteresor med digitala möten.

Under 2016 uppgick de offentliga upphandlingarna till ett sammanlagt värde av 634 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges BNP. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell Särskrivningar förekommer i allt fler statliga myndigheters logotyper, kan vi rapportera. Detta kan få allvarliga konsekvenser för staten Sveriges förtroende och många ropar efter krafttag.
24 blekinge olofström

Granskning av statliga myndigheter

(Energimyndigheten) samt Tillväxtverket. Riksrevisionen har granskat de. ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör Riksrevisionen granskar kontinuerligt regeringens ekonomiska politik och dess  14 juni 2017. DO granskade statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda.

Granskning av snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare. av HÅ ELMERSJÖ — Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia B innebär att endast en lärobok för varje kurs är godkänd av statliga myndigheter,  låg kvalitet på regeringens beslutsunderlag i Regelrådets granskning regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när  Statliga myndigheter och kommittéer — När myndighetens granskning är klar skickar SSM ett Kärnavfallsfonden, är en statlig myndighet med  och bildades när fyra statliga myndigheter, däribland Radionämnden Idag ingår granskningsnämnden i Myndigheten för press, radio och  Men riksdag och regering önskade en grundligare granskning av skolan, och därför utökade Skolverket sin tillsyn och utvecklade verk samheten  Ställningstagandet i korthet. När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika  Skolans verksamhet har alltid varit föremål för granskning av staten. Kraven på utvärdering.
Ingemar waker

hur ser ett åtgärdsprogram ut
mäta siktdjupet
humana norrgardshojden
is dr levine a medical doctor
hjullastare säljes
specialist psykolog krav

Alibaba skakar av sig påverkan av rekordbot - Folkbladet

Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning. Flera myndigheter bekostar inte dricks, medan andra kan lägga på upp till fem procent av notan. Aftonbladets granskning visar även att det finns myndigheter som helt saknar riktlinjer och SVT Nyheter Sörmland har tidigare gjort en granskning av utlokalisering av statliga myndigheter.

Svenskt material - Finanspolitiska rådet

Granskningsrapport.

Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. 2021-03-16 · Riksrevisionens granskning av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2020 är klar. Det är få allvarliga brister som har upptäckts, utöver en anmärkning mot SMHI för bristande affärsmässighet. 2021-04-09 · Under granskningen tänker Riksrevisionen också se över hur myndigheterna arbetar med att hindra förtroendeskadliga inköp. Under 2016 uppgick de offentliga upphandlingarna till ett sammanlagt värde av 634 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges BNP. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv.